Personvern-erklæring

Oppdatert 12. mars 2024

1. Innledning
Zaptec Charger AS (heretter omtalt som «Zaptec») er opptatt av å verne privatlivet til kundene sine. Disse retningslinjene beskriver hvordan vi behandler personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger når Zaptec er behandlingsansvarlig, eller når denne erklæringen kommer til anvendelse. «Personopplysninger» betyr informasjon om deg eller en annen person som kan identifiseres.

2. Behandlingsansvarlig
Zaptecs CEO er behandlingsansvarlig for dataene og bestemmer hva formålet med behandling av personopplysningene er. Den behandlingsansvarlige kan imidlertid delegere oppgaver til underordnede og plassere det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger der det er nødvendig for å overholde GDPR (General Data Protection Regulation), personopplysningsloven og bestemmelsene i denne erklæringen.

Dersom du har spørsmål om erklæringen eller vår behandling av personopplysninger generelt, kan du ta kontakt med oss:

E-postadresse: gdpr@zaptec.com

Post: Zaptec Charger AS, Pb. 163, 4068 Stavanger. 

Zaptec anbefaler ikke å sende sensitive eller fortrolige opplysninger pr. e-post.

3. Innsamling og bruk av personopplysninger
Zaptecs behandling av personopplysninger er basert på enten kontraktoppfyllelse eller berettiget interesse.  De personopplysningene vi samler inn, blir kun brukt til de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Zaptec skal sikre at personopplysninger som blir behandlet, ikke senere blir brukt til formål som ikke er i overenstemmelse med innsamlingens opprinnelige formål, med mindre kunden samtykker i dette.

De personopplysningene vi samler inn og bruker, skal være tilstrekkelige og relevante for formålet med behandlingen og være korrekte og oppdaterte.

Zaptec sine behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig og at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Kun utvalgte medarbeidere i Zaptec har tilgang til personopplysningene. Tilgangen styres gjennom adgangskontroll med passord. Zaptec har gode rutiner for tilgangskontroll.

Vi samler inn personopplysninger og til formålene som er angitt under.

3.1 Registrering og bruk av Zaptec Portal
Når du oppretter en Zaptec Portal-brukerkonto og bruker Zaptec Portal, samler vi inn og lagrer de opplysningene du gir oss. Disse opplysningene omfatter:

 • navn
 • e-postadresse
 • mobiltelefonnummer (valgfritt)
 • stedsinformasjoner og språk
 • ladehistorikk

Personopplysninger blir behandlet i forbindelse med funksjonene til Zaptec Portal. Dette er påkrevd for at brukere skal kunne bekrefte identiteten sin både når de oppretter brukerprofil, og når de logger inn for å bruke profilen. Zaptec bruker også personopplysninger for om nødvendig å kunne kontakte deg i forbindelse med kundesupport.

Zaptec behandler ladehistorikken din. Denne behandlingen er nødvendig for at vi skal oppfylle våre plikter etter avtalen som er inngått med kunde. Dette sikrer at du kan lade ved ladere og installasjoner som krever intern godkjenning, administrere installasjoner og ladestasjoner, se ladehistorikk for en installasjon, se din egen ladehistorikk og logge inn i appen. Appen bruker samme innlogging og database som Zaptec Portal.

3.2 Kjøp
Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Zaptec, registrerer vi følgende opplysninger:

 • navn
 • faktureringsadresse
 • betalingsopplysninger
 • mobiltelefonnummer (valgfritt)
 • e-postadresse
 • kjøpshistorikk
 • produkttype og serienummer

Når du kjøper et produkt eller en tjeneste fra Zaptec, blir personopplysningene dine behandlet slik at vi kan behandle ordren, ferdigstille og gjennomføre transaksjonen og sende fakturaer. Kjøpshistorikken lagrer vi for å kunne bekrefte garantirettighetene dine.

3.3 Supporthenvendelser
Når du kontakter supportteamet vårt, kan vi lagre personopplysninger som

 • kundenavn
 • telefonnummer
 • adresse
 • e-postadresse
 • sted
 • Diagnosedata og måleravlesning

Zaptec kan bruke personopplysningene til å tilpasse sin kundestøtte og forbedre sin kundeservice med fullstendige data for bruk, feilmeldinger osv.

3.4 Zaptec.com
Når du besøker www.zaptec.com, samler vi inne informasjon om

 • hvilke sider du besøker
 • hvordan du bruker sidene

Vi bruker informasjonskapsler til å samle inn denne informasjonen. Informasjonskapsler er en standardteknologi som de fleste nettsider bruker i dag. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som blir lagt til i internminnet i nettleseren din. Den gjør det mulig for oss å se hva brukere ser på, hvordan de navigerer på nettsidene, og hvordan innholdet på nettsidene fungerer. I tillegg samler vi inn informasjon om navigering, besøkstidspunkt og nettleserversjon og så videre for i størst mulig grad å tilpasse innholdet på nettsidene til deg som bruker. Du kan lese mer om informasjonskapsler og hvilke informasjonskapsler vi bruker på Zaptec.com/cookies/.

Vi samler inn og behandler informasjon om hva du ser på for å forbedre ytelsen og synligheten til nettsidene.

3.5 Kundekontakt
Når du kontakter Zaptec på e-post eller chat, kan vi samle inn følgende personopplysninger:

 • navn
 • e-postadresse

Zaptec kan bruke e-postadressen til en eksisterende kunde til å informere om Zapetcs tjenester og produkter. Kun dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte gdpr@zaptec.com.
 
Kun dersom du eksplisitt samtykker til å delta i en undersøkelse, konkurranse, kampanje el. på nettstedet, vil vi lagre personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer, kjønn, fødselsdato, interesser mv. avhengig av hva som etterspørres i den enkelte kampanjen eller brukerundersøkelsen.

4. Deling av personopplysninger
I enkelte tilfeller vil dine personopplysninger kunne bli delt med andre selskap eller organisasjoner, så fremt det foreligger saklig behov. 

4.1 Andre selskap i konsernet
Personopplysningene vil kunne bli delt med andre selskap i Zaptec-konsernet dersom dette er nødvendig for å oppfylle Zaptec sine avtaleforpliktelser med deg. Opplysningene Zaptec deler vil i mottakerselskapet ikke bli brukt for andre formål enn de som er angitt i denne erklæringen.

4.2 Utenforstående og eksterne leverandører
Vi bruker følgende typer av eksterne leverandører:

 • Tjenestetilbydere
 • Serviceselskaper
 • Transportører
 • Elektroinstallatører

Kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til leverandøren dersom du bestiller eksterne tjenester.

I tillegg, dersom du har samtykket til elektronisk markedsføring, bruker vi følgende typer av eksterne tjenestetilbydere:

 • Annonsenettverk, så som Google og Facebook
 • Byråer, slik som markedsføringsbyråer, statistikkbyråer og analysebyråer]

Dine kontaktopplysninger og andre relevante opplysninger vi har registrert om deg vil kunne bli utlevert til disse tjenestetilbyderne. Vi bruker denne type tjenestetilbydere for å gi deg relevant reklame, tilbud, innhold og anbefalinger og for å utføre analyser for å forbedre og videreutvikle våre tjenester. I tillegg måler vi hvordan vi lykkes med dette blant annet ved å gjennomføre spørreundersøkelser.

4.3 Installasjonseiere
Ladehistorikk på ladestasjoner som drives av Zaptec, kan ses av brukere med eierrolle for ladestasjonene. Disse eierne kan se og eksportere (laste ned) bruksdata for ladestasjonene sine. Bruksdata kan omfatte personopplysninger som e-postadresse, navn, bruker-ID og brukte ladekort. Eiere kan bruke bruksdata til blant annet fakturering, overvåking og statistiske formål. Zaptec krever at eiere behandler eksporterte data varsomt og sletter dem når de ikke lenger trenger dem. Zaptec er ikke ansvarlig for eiernes bruk av disse data. Kontakt installasjonseieren hvis du vil ha informasjon om hvordan denne bruker og behandler eksporterte bruksdata.

4.4 Offentlig myndighet mv. 
Personopplysninger kan i spesielle tilfeller bli utlevert til relevant offentlig myndighet eller andre organer hvor dette er pålagt etter lov.

5. Lagring og sletting av personopplysninger
Zaptec bruker Microsoft Azures europeiske datasentre til alle våre tjenester og til lagring. All kommunikasjon til og fra Azure er kryptert.

Personopplysninger blir lagret i Azure SQL inntil kontoen blir slettet. Ladehistorikken din er permanent knyttet til brukerkontoen din. Hvis du endrer personopplysningene dine eller ber om å få slettet profilen din, kan de endrede opplysningene være tilgjengelige i sikkerhetskopier av databasene i det tidsrommet vi oppbevarer disse, opptil fem uker.

Ladepunktobservasjoner er permanent lagret i Azure Table Storage.

Din e-postadresse, IP-adresse og annen upersonlig informasjon blir lagret i loggfiler på nettservere. Disse loggene bruker vi til å spore feil, potensielle sikkerhetstrusler og misbruk. Logger kan bli lagret i opptil fem uker før de blir slettet permanent.

Dine personopplysninger knyttet til kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare dine henvendelser, dersom reklamasjonstiden for produktet er utløpt, eller med mindre vi trenger opplysningene i et lengre tidsrom for å oppfylle andre legitime formål slik som kontraktsforpliktelser eller lovpålagte forpliktelser, eksempelvis i henhold til regnskapslovgivningen.

Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

6. Rettighetene dine
Du har rett til å vite hvilke personopplysninger Zaptec har om deg, og å få tilgang til dem. Du har rett til å få oppdatert ufullstendige, ukorrekte, unødvendige eller utdaterte personopplysninger. Du har rett til å be om å få personopplysningene dine slettet og å få en kopi av opplysningene våre i et maskinlesbart format. Du har rett til å protestere mot eller begrense databehandling under bestemte omstendigheter, som når du tror at opplysningene inneholder feil eller behandlingen er ulovlig.

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller vil utøve dine rettigheter som registrert.

7. Klager
Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at vi har brutt personvernlovgivningen, men vi oppfordrer deg til å kontakte oss før du sender inn en slik klage.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

8. Endringer i denne personvernerklæringen
Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Kommer det vesentlige endringer, informerer vi særskilt om dette. Du godkjenner den nye personvernerklæringen ved å fortsette å bruke Zaptecs produkter og tjenester.

Oppdatert informasjon finnes tilgjengelig på vår nettside. 

Zaptec Charger AS
Vassbotnen 1
4313 Sandnes
Norge
E-post: gdpr@zaptec.com